Skip to content
You are here: Home
เอกสารประกอบการบรรยาย/อบรม PDF Print E-mail

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบรรยาย/อบรม
  • วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย รศ. ดร.บัณฑิต  ทิพากร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [OBE1][OBE2] new

กิจกรรมสัมมนาอาจารย์มืออาชีพและระบบความก้าวหน้าของวิชาชีพอาจารย์ มทส.
ระหว่่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะโฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เอกสารประกอบการอบรม การอบรมอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่ วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561
 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6
mod_vvisit_counterYesterday73
mod_vvisit_counterThis week79
mod_vvisit_counterThis month6
mod_vvisit_counterAll424598
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551