Skip to content
You are here: Home
สถานพัฒนาคณาจารย์ (Faculty Development Academy)
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF Print
สถานพัฒนาคณาจารย์ ขอนำเสนอรายการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่ท่านคณาจารย์

ชมภาพกิจกรรมของสถานพัฒนาคณาจารย์ new

fda-channel

หลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ รุ่นที่ 1
การอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ รุ่นที่ 1 สำหรับอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายวิชาการ (0 – 3 ปี) และอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ในปีที่ผ่านมา ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร
โดยมีกำหนดการดังนี้ http://bit.ly/2FTos1l
** สำหรับคณาจารย์ทั่วไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อที่ท่านสนใจได้ที่ http://bit.ly/369FN0D ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.4658 - 61
27-29JanUpdate

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 


ภาพกิจกรรม
Learning15-01-63
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง Learning by Doing โดย อาจารย์ ดร. สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2562  ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่เกิน 10 ปี มาเป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 --> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

vijai
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
ภาพเพิ่มเติม --> http://bit.ly/2pduGVj

KM-Active
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ในหัวข้อ Active Learning กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พนักงานดีเด่นด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2562  ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเกิน 10 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 --> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Modular
การบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบมอดูล (Modular Program) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 --> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

acd26-12-19
การให้ข้อมูล เรื่อง “ระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย คุณศรีวิสา ตลับทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
** ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://bit.ly/2SCyxaP

หนังสือที่มีให้บริการที่สถานพัฒนาคณาจารย์
book62-new
name-62

รายชื่อหนังสือที่ให้บริการที่สถานพัฒนาคณาจารย์ 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday45
mod_vvisit_counterYesterday68
mod_vvisit_counterThis week184
mod_vvisit_counterThis month2258
mod_vvisit_counterAll402845
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551