Skip to content
You are here: Home คณะกรรมการ
กิจกรรม งบประมาณปี 2551 E-mail

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ งบประมาณ ปี 2551
(ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

กิจกรรม เอกสารประกอบ
การบรรยาย
วีดิทัศน์

การเสวนา เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ และ ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด

ตอนที่ 1 / 2 / 3

การบรรยาย เรื่อง ทัศนคติที่ดีในความเป็นครู
โดย อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ตอนที่ 1 / 2 / 3

การอบรม เรื่อง การออกข้อสอบแบบปรนัย (MCQ)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตอนที่ 1 / 2 / 3/ 4 / 5

การอบรม เรื่อง นวัตกรรมการสอนแบบใหม่
โดย รองศาสตราจารย์วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์

การบรรยาย เรื่อง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจารย์ควรรู้
โดย อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ตอนที่ 1 / 2 / 3/ 4 / 5

สำหรับวีดิทัศน์ สถานพัฒนาคณาจารย์มีให้บริการยืมสื่อวีดิทัศน์ หรือ คณาจารย์สามารถรับชมได้ที่สถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ

 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday68
mod_vvisit_counterThis week420
mod_vvisit_counterThis month1123
mod_vvisit_counterAll428052
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551