Skip to content
You are here: Home
สถานพัฒนาคณาจารย์ (Faculty Development Academy)
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF Print
สถานพัฒนาคณาจารย์ ขอนำเสนอรายการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่ท่านคณาจารย์

ชมภาพกิจกรรมของสถานพัฒนาคณาจารย์ new

fda-channel

การเสวนา เรื่อง “พร้อมหรือยังที่จะขอ รศ.?”

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลโดยสถานพัฒนาคณาจารย์และส่วนทรัพยากรบุคคล ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม การเสวนา เรื่อง “พร้อมหรือยังที่จะขอ รศ.?” โดย

  • ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  วิทยาคุณ สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์  จันต๊ะมา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน  อารีรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • คุณศรีวิสา  ตลับทอง ส่วนทรัพยากรบุคคล

 

20-02-20

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ภาพกิจกรรม
Learning15-01-63
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง Learning by Doing โดย อาจารย์ ดร. สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2562  ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่เกิน 10 ปี มาเป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 --> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

vijai
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
ภาพเพิ่มเติม --> http://bit.ly/2pduGVj

KM-Active
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ในหัวข้อ Active Learning กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พนักงานดีเด่นด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2562  ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเกิน 10 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 --> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Modular
การบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบมอดูล (Modular Program) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 --> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

acd26-12-19
การให้ข้อมูล เรื่อง “ระเบียบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย คุณศรีวิสา ตลับทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
** ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://bit.ly/2SCyxaP

หนังสือที่มีให้บริการที่สถานพัฒนาคณาจารย์
book62-new
name-62

รายชื่อหนังสือที่ให้บริการที่สถานพัฒนาคณาจารย์ 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday27
mod_vvisit_counterYesterday62
mod_vvisit_counterThis week502
mod_vvisit_counterThis month1477
mod_vvisit_counterAll404482
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551