Skip to content
You are here: Home
สถานพัฒนาคณาจารย์ (Faculty Development Academy)
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF Print
สถานพัฒนาคณาจารย์ ขอนำเสนอรายการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่ท่านคณาจารย์

แบบสอบถามความพึงพอใจสถานพัฒนาคณาจารย์ (รอบที่ 1 ก.ค. - ธ.ค. 60) --> คลิก

ภาพกิจกรรม / วีดิทัศน์
เอกสารประกอบการอบรม การอบรมอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่ new

fda-channel

form-tbl

กิจกรรมการชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอน แนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
consult-61
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  1. อ. ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู่
  2. อ. พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
  3. อ. ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
  4. ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล
  5. อ. พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์
  6. ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2561
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  1. อ. ดร.สิริพร กมลธรรม
  2. อ. ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
  3. อ. ดร.วีณา รองจะโปะ

PR61
รายชื่อหนังสือใหม่

CRscholarship-2561 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday49
mod_vvisit_counterThis week350
mod_vvisit_counterThis month1342
mod_vvisit_counterAll364030
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551