Skip to content
You are here: Home
สถานพัฒนาคณาจารย์ (Faculty Development Academy)
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF Print
สถานพัฒนาคณาจารย์ ขอนำเสนอรายการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่ท่านคณาจารย์

แบบสอบถามความพึงพอใจสถานพัฒนาคณาจารย์ --> คลิก

ภาพกิจกรรม

การอบรมอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน
09-21-17
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. อ. ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
 2. อ. ดร.วีณา รองจะโปะ
 3. อ. ดร.ธนกมณ ลีศรี
 4. อ. ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
 5. รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
 6. อ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
 7. อ. ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
 8. อ. ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
 9. ผศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
 10. อ.จุฬาภรณ์ บัวขาว
 11. อ. ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์
 12. อ.นรา สมัตถภาพงศ์
 13. อ. ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา
 14. อ. ทพ.กฤชพิชญากรณ์ สังหาร
 15. อ. ดร.ปัทมา วาจามั่น
 16. อ.สมชาย ชัยจันทร์
 17. อ. ดร.วิทวัส แสนรังค์
 18. ผศ. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี


Book-60

โครงการในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
research1
รายละเอียดโครงการ 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday36
mod_vvisit_counterThis week173
mod_vvisit_counterThis month877
mod_vvisit_counterAll352087
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551