Skip to content
You are here: Home คณะกรรมการ
กิจกรรม งบประมาณปี 2552

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ งบประมาณ ปี 2552
(ตุุลาคม 2551 - กันยายน 2552)

กิจกรรม วีดิทัศน์
การวัดและประเมินผล โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ตอนที่ 1 / 2 / 3 / 4
การสัมมนาอาจารย์ใหม่ ณ กลางดงเมาเทนวิวรีสอร์ท

อธิการบดี-1 /อธิการบดี-2
อ.สิรินทร/ ศ. นท. ดร.สราวุฒิ -1
ศ. นท. ดร.สราวุฒิ -2 / ศ. ดร.ไพโรจน์-1
/
ศ. ดร.ไพโรจน์ -2

การอบรม เรื่อง จิตวิทยาการสอนระดับอุดมศึกษา
โดย อาจารย์ ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ สถาบันรามจิตติ


การเสวนา รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัย (สาขาวิชาเคมี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช (สาขาวิชาฟิสิกส์)

วีดิทัศน์

สำหรับวีดิทัศน์ สถานพัฒนาคณาจารย์มีให้บริการยืมสื่อวีดิทัศน์ หรือ คณาจารย์สามารถรับชมได้ที่
สถานพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ

 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday68
mod_vvisit_counterThis week420
mod_vvisit_counterThis month1123
mod_vvisit_counterAll428053
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551