การบรรยาย เรื่อง มทส. : อดีต ปัจจุบัน อนาคต
โดย ศ. ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2