การบรรยาย เรื่อง ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ : จากแผนการจัดการเรียนรู้สู่การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (From lesson plans to formative assessment)
โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 

ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3