Skip to content
You are here: Home
KM ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาความรู้จากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2555
(ระหว่างพฤษภาคม 2555 -  เมษายน 2556)

กิจกรรมที่เข้าร่วม

วัน/สถานที่

นายสมจิน  เปียโคกสูง

การอบรม เรื่อง การใช้ระบบเผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์ มทส. และหลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

29 มกราคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 อาคารเรียนรวม 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ” 22 กุมภาพันธ์  2556 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร
นางสาววัชรี  พิรักษา
การอบรมภาษาอังกฤษ The magic English 5 มีนาคม 2556 ณ ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร
การอบรม เรื่อง การใช้ระบบเผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์ มทส. และหลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 29 มกราคม 2556  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 อาคารเรียนรวม 2
5 ส forum 12 กันยายน  2555 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษา

นางสุดารัตน์  น้อยมะโน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบจัดทำแผนปฏิบัติการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดำทแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารเรียนรวม 2
การอบรมภาษาอังกฤษ The magic English 5 มีนาคม 2556  ณ ห้อง VIP3  สุรสัมมนาคาร
การอบรมเรื่อง การใช้ระบบเผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์ มทส. และหลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 29 มกราคม 2556  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 อาคารเรียนรวม 2
การอบรมหลักสูตร "การคิดเชิงระบบ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ" 17 กรกฎคม 2555 ห้องวีไอพี 3 สุรสัมมนาคาร มทส.
นายปุณณวิช  โสภณ
การอบรมเชิงปฏิบติการ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ งาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยรุ่น 2 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ห้อง VIP 3 สุรสัมมนาคาร มทส.
 

Main Menu

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday57
mod_vvisit_counterYesterday72
mod_vvisit_counterThis week458
mod_vvisit_counterThis month1092
mod_vvisit_counterAll399257
เริ่มนับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551